INFO@CONGOINVLAANDEREN.BE

Gebruikersvoorwaarden CIV-TV ( CONGO IN VLAANDEREN )

Het produceren voor welke doeleinden ook het verhuren, het uitlenen en het gebruiken van deze videobeelden voor publieke vertoningen en Tv-uitzendingen zijn ten strengen verboden en kunnen leiden tot gerechtelijke vervolgingen. Alle rechten voorbehouden: NIETS uit deze video mag worden vermenigvuldigd/ en / of openbaar gemaakt in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige ander manier zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CIV-TV. ( CIV ) : CONGO IN VLAANDEREN ( TV )
Deze video’s mogen niet in de handel verkocht worden zonder de toestemming van CIV-TV. Droits D’auteurs: CONGO IN VLAANDEREN. © CIV-TV.

Maar CIV-TV gaat ook voor een promoten van alle evenementen.” Dus hebt u een vraag hier over? stuurt u dan een mailtje naar :

Translate »